ÅLDERSGRÄNS FÖR BIOFILMER

Åldersgränser gällande from 20170301

7 år Filmer med 7-årsgräns kan även ses av yngre barn i vuxens sällskap.
11 år Filmer med 11-årsgräns kan även ses av barn från 7 år i vuxens sällskap. 
15 år Filmer med 15-årsgräns kan även ses av barn från 11 år i vuxens sällskap.

Med vuxen avses en person som har fyllt 18 år